Privacy verklaring

Privacy verklaring Texel Airport N.V.

Texel Airport hecht grote waarde aan uw privacy, als bezoeker, vlieger of passagier. In onderstaande verklaring vertellen wij daarom hoe wij welke persoonsgegevens verzamelen, waarom wij dit doen en hoe wij hiermee omgaan.

Wijzigingen en geldigheid

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 september 2018. Wij raden u aan bij uw volgende site bezoek te controleren of er wijzigingen in deze verklaring zijn aangebracht, zo blijft u altijd op de hoogte van de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Verantwoordelijke

Wie is de verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens:
Texel Airport N.V.
KvK 37028665
Postweg 120
1795JS De Cocksdorp
info@texelairport.nl

Persoonsgegevens

Hieronder treft u onder de verschillende kopjes aan welke gegevens wij van u verzamelen, waarom wij dat doen en welke juridische basis wij hiervoor hebben. Texel Airport doet niet aan het maken van automatisch beslissingen en/of profilering en zal nimmer uw gegevens aan derden verstrekken en/of verkopen tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van haar werkzaamheden en zoals omschreven in dit privacy beleid.

Vliegtuigen en piloten

Van alle binnenkomende vliegtuigen worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • Registratie vliegtuig
 • Achternaam vlieger
 • Datum
 • Vertrek- en/of landingstijden
 • Bestemming en/of vertreklocatie (indien opgegeven)

Deze gegevens worden gebruikt voor het logboek van de luchthaven en de administratieve verwerking van de havengelden (landingsrechten). Dit is een verwerking op contractuele basis. Aan het NLR (Netherlands Aerospace Centre) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) worden gegevens ter beschikking gesteld die nodig zijn voor het berekenen (controle) van de geluidszone rond de luchthaven. Dit betreft een wettelijke verplichting en bevat slechts de vliegtuigregistratie. Deze registratie kan in sommige gevallen, bij een privé-eigenaar, een persoonsgegeven zijn. Wij zijn wettelijk verplicht deze gegevens aan het NLR ter beschikking te stellen.

LVNL en luchtvaartpolitie

Op verzoek van één van beide organisaties kunnen wij de naam van de vlieger inclusief alle overige gegevens aan LVNL en de luchtvaartpolitie ter beschikking stellen. Deze verzoeken berusten op een wettelijke verplichting van Texel Airport deze gegevens af te staan.

Foto’s van nieuwe bezoekers

Van nieuwe bezoekers, vliegtuigen, plaatsen wij foto’s op onze website. Hier staan in principe, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, geen personen op. Als u daar graag wel op zou willen staan vragen wij u om toestemming te geven om deze foto met u zichtbaar in beeld op onze site te mogen publiceren. U kunt deze toestemming achteraf altijd intrekken (zie verderop in deze privacy verklaring).

Landingsgelden op rekening

Mocht u in de gelegenheid worden gesteld als privé-eigenaar de landingsgelden bij ons op rekening te betalen, dan verwerken wij enkele persoonsgegevens van u. Dit doen wij voor het contractueel afwikkelen van de betalingen.

 • Uw naam
 • Uw adres
 • Uw rekeningnummer

Wij bewaren deze gegevens zolang wij die voor de verwerking van de betalingen nodig hebben en daarna, in zover als nodig, maximaal 7 jaar voor onze wettelijke fiscale verplichtingen. Mocht u als bedrijf bij ons op rekening betalen, dan verwerken wij slechts de naam en e-mail adres van de contactpersoon of contactpersonen binnen uw onderneming voor dit doel. U dient zelf zorg te dragen voor het informeren van uw medewerker(s) en hen te informeren dat deze gegevens door ons voor dit doel worden verwerkt.

Bezoekers en passagiers

Van bezoekers en/of passagiers van bezoekende vliegtuigen worden geen persoonsgegevens door ons bijgehouden of verwerkt.

Webcams

Aan de toren op ons veld is een tweetal camera’s bevestigd. Deze camera’s kunnen live via onze website worden bekeken. Texel Airport bewaart de beelden van deze camera’s niet en gebruikt de live beelden voor geen enkel ander doel dan het aanbieden van de beelden op haar website.

Herkennen van personen

Gezien de kwaliteit van de beelden is het herkennen van personen aan hun uiterlijk, gezicht, niet mogelijk. Hierdoor is er voor de aanwezige camera’s geen sprake van de verwerking van persoonsgegevens.

Bezoekers aan onze website

Van bezoekers aan onze website registeren wij het IP-adres, merk en type browser en welke pagina’s uw bezoekt. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor ons gerechtvaardigd belang en dan alleen indien dit voor beveiligingsdoeleinden noodzakelijk is. Hieronder vallen onder meer het opsporen van pogingen tot inbraak en/of fraude. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt, zoals profilering en analyse.

Bewaartermijn

Wij bewaren alle gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk tenzij er een wettelijke verplichting is deze voor een langere termijn te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor financiële gegevens die volgens de belastingdienst en geldende fiscale wetgeving 7 jaar dienen te worden bewaard.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of mobiele device worden geplaatst en noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van onze website. Wij maken geen gebruik van tracking cookies, analyse cookies, andere tracking en profiling technieken. Toestemming voor het gebruik van functionele cookies is niet verplicht.

Uw rechten

U heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u hebben verzameld en/of antwoord op de vraag of wij überhaupt gegevens van u hebben verzameld. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen op de contactgegevens die bovenaan deze privacy verklaring staan vermeld. Hier kunt u ook een eventuele klacht indienen over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken de gegevens die wij van u hebben te corrigeren en eventueel deze te laten verwijderen. Wij zullen in alle gevallen uiterlijk binnen 1 maand na uw verzoek hierop reageren. Om te voorkomen dat wij gegevens verstrekken die niet van uzelf zijn, verzoeken wij u de volgende zaken te vermelden in elk verzoek en/of deze op te sturen zodra wij hier om vragen:

 • Uw naam
 • contact gegevens
 • kopie van identiteitsbewijs en/of rijbewijs

let op: indien wij om een kopie van uw legitimatie vragen dient u uw burger service nummer (BSN), foto en geboortedatum zwart te maken. Uw BSN staat op twee plaatsen op uw document, zowel los als in de balk met nummers onderaan de pagina. Gelieve beide posities onleesbaar te maken. Wij raden aan de mobiele app “Kopie ID” van de Nederlandse overheid te gebruiken voor het onleesbaar maken van de genoemde gegevens.

Toestemming

Indien wij voor een verwerking uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen, zoals bijvoorbeeld voor het op onze website plaatsen van foto’s waarin u herkenbaar bent, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Neem hierover met ons contact op op bovenstaande wijze of meld dit bij ons op de toren bij uw volgende bezoek aan ons veld.